Innovaatiokisa2015

Tietotekniikan ja Elektroniikan seura (www.ties.fi ) järjestää Innovaatiokisa 2015 kilpailun ECT-Forumin yhteydessä 6.10.2015. Ilmoitautumiset 30.4.2015 mennessä.

Innovaatiokisa 2015

Innovaatiokisa 2015 järjestetään Teknologia15-messujen yhteydessä ja loppukilpailu on tiistaina 6.10.2015 Messukeskuksessa, jossa työt esitellään. Tietotekniikan ja Elektroniikan seura jakaa kisan palkinnot 6.10.2015. Loppukilpailussa finalistit esittelevät innovaationsa toteutuksen yleisölle ja tuomaristolle. Myös yleisö pääsee vaikuttamaan valintaan.

1 § Kisan tarkoituksena on edistää kiinnostusta tietotekniikka- ja elektroniikka-alaan ja saada opiskelijat ja harrastajat innovoimaan uusia käyttösovelluksia vapaavalintaisille sulautetuille alustoille ja uusille teknologioille. Tavoitteena on saada esiin täysin uudenlaisia ideoita ja mahdollisesti kaupallisesti hyödynnettäviä ratkaisuja.

2 § Palkintoja annetaan joukkueille, jotka kisan tuomaristo on hyväksynyt kisaan annetussa aikataulussa ja päättänyt loppukilpailussa. Kilpailusarjoja on yksi.

3 § Palkinnot ovat raha- ja tavarapalkintoja. Palkituille annetaan lisäksi kunniakirjat.

4 § Palkinnot jaetaan suorituksen tason ja tuomariston vahvistaman sijoituksen mukaisesti. Päättäessään palkintojen jakamisesta tuomaristo arvioi kunkin suorituksen uutuutta ja ainutlaatuisuutta, vaikuttavuutta ja toteutuksen valmiusastetta. Toteutuksen dokumentointi on palkinnon myöntämisen ehtona. Mahdollinen palkinnon jakaminen joukkueen jäsenten kesken on palkinnon saajatahon sisäinen asia.

5 § Tuomariston puheenjohtajana toimii Tietotekniikan ja Elektroniikan seuran puheenjohtaja ja jäseninä ovat seuran hallituksen jäsenet ja hallituksen kutsumat asiantuntijat. Sihteerinä toimii seuran toiminnanjohtaja.

6 § Loppukilpailussa esitettävä materiaali on julkista. Ilmoittautumisen yhteydessä vaaditaan allekirjoitettu vakuutus, että tuotos esitetään kisassa ensimmäisen kerran julkisesti.

7 § Kisaan osallistuvien joukkueiden on ilmoittauduttava oheisella kyselykaavakkeella ja lähetettävä projektikuvauksensa etukäteen s-postilla toimisto@eis.fi 30.4.2015 mennessä. Saatujen projektikuvausten perusteella kisan tuomaristo suorittaa karsinnan ja hyväksyy finalistit osallistumaan loppukilpailuun. Prototyyppien täytyy olla esiteltävissä tuomaristolle 15.9.2015 mennessä. Muutoin finalistit toteuttavat projektinsa ja esittelymateriaalinsa loppukilpailuun mennessä. Loppukilpailussa tuomaristo tekee arvioinnin kisapaikalla esitettyjen näyttöjen perusteella (suulliset esitykset, demot, videot, dokumentit).

8 § Osallistujien täytyy henkilökohtaisesti esitellä saavutuksensa loppukilpailupaikalla ja esiteltävien materiaalien tulee olla sekä kokonsa että esitystapansa puolesta soveltuvia esitettäviksi.

Ilmoittautuminen Innovaatiokisaan 2015

Osallistumme Innovaatiokisaan seuraavasti:

Projektin/tuotteen nimi:

Oppilaitos tai organisaatio:

Osallistujat (rivejä voi lisätä tarvittaessa):

Nimi: Puh: Sposti:

Nimi: Puh: Sposti:

Nimi: Puh: Sposti:

Projektin lopputuloksen kuvaus: 1 – 2 sivua tekstiä, lisäksi mielellään kuvia tai muuta selventävää materiaalia.

Lisäksi pyydämme vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

  1. Perustuuko tuote johonkin laitteisto- ja/tai ohjelmistoalustaan? Mihin alustaan? Lyhyt kuvaus alustasta.

  2. Kuvaa lyhyesti tuotteen käyttäjähyödyt

  3. Kuvaa lyhyesti mahdollinen käyttäjäkunta

  4. Mikä lopputuloksessa on uutta ja innovatiivista?

  5. Projektin aikataulu:

  • a) aloitus
  • b) prototyyppi esiteltävissä (oltava viimeistään 15.09.2015!)
  1. Miksi tämän projektin tulisi voittaa palkinto?

  2. Alustava suunnitelma, kuinka esittelette lopputuloksen loppukisoissa?

Tällä ilmoittautumisella osallistujat vakuuttavat, että kilpailuun tuotava lopputulos esitetään ensimmäisen kerran julkisuudessa.

Osallistujien allekirjoitukset ja nimenselvennykset: