Kiinnostaako duuni? Tarvitaan kehittäjiä IoT-kenttälaitteiden ja infran ohjelmistokehitykseen

Kehittäjä teollisuuden kenttälaitteiden sulautettuun ohjelmistokehitykseen
Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään käytännön osaamista seuraavilta alueilta:

 • C/C++ ja Python -ohjelmointikielien osaaminen.
 • teollisuuden mittaus- ja ohjauselektroniikan rajapinnat prosessointialustoihin
 • sulautettujen järjestelmien tiedonsiirron perusteet (erityisesti IoT narrowband-tekniikat)

Tehtävässä arvostetaan:

 • näyttöä tuotannollisen koodin toteuttamisesta ja ohjelmistojen elinkaarimallin hallinnasta
 • kokemusta ARM-prosessoriarkkitehtuurista ja Nordicin sekä ST:n prosessorien ohjelmoinnista
 • reaaliaikajärjestelmien perusteiden tuntemusta
 • halua vastaanottaa tehtäviä myös päätoimenkuvan ulkopuolelta (lähinnä operatiivisten prosessien suunnittelua ja toteuttamista)

Tehtävä voi olla joko koko- tai osa-aikainen. Myös toimeksianto oman yrityksen puitteissa on mahdollinen

Järjestelmäkehittäjä pilvipalvelun sovelluskehitykseen ja infran integrointiin
Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään käytännön osaamista seuraavilta alueilta:

 • Python -ohjelmointikielen osaaminen.
 • kokemusta REST-rajapinnan soveltamisesta
 • modernien pilvipalveluteknologioiden ja -ympäristöjen tuntemus
 • IT-infran deployment-mallien osaaminen, erityisesti multi-tier ja kuormanjakomenetelmät
 • security- ja käyttäjähallinnan perusteet ja menetelmät

Tehtävässä arvostetaan lisäksi:

 • kokemusta käyttöliittymien suunnittelusta
 • kokemusta Amazonin AWS-alustan soveltamisesta
 • halua vastaanottaa tehtäviä myös päätoimenkuvan ulkopuolelta (lähinnä operatiivisten prosessien suunnittelua ja toteuttamista)

Tehtävä on osa-aikainen. Myös toimeksianto oman yrityksen puitteissa on mahdollinen

Lisätietoja tarjoilee Kremmen (Martti Paalanen) joko labilla naamakkain tai mailitse Kremmen@iki.fi