Project: Ultrasonic motion sensing RGB-lights (Hämärä liikkeentunnistin)

Pääasiassa tulen päivittämään projektin etenemistä Hackday.io:n projektisivulle mutta mielelläni kuulen teiltäkin kommentteja ja kyselyitä aiheesta.

Tavoitteena on rakentaa ESP8266 piireihin perustuva käytävävalaistus käyttäen WS2812B ledinauhaa ja ultraäänisensoreita. Projektin edetessä kun kokemusta karttuu niin vaihdetaan sitten komponenttejä jos ei onnistu.

In English:
I’ll be updating the project to the Hackaday.io project page but i would like to hear some ideas and questions relating to the project if you have any.

My goal is to build a automatic motion sensing lights to my apartmens lobby. I’ll be using ESP8266, WS2812B led strip and some ultrasonic sensors. If these don’t work, i’ll switch the components, we will see how it goes.

1 Like