PYNQ-kehityslaudan asennus, digitaalitekniikan kurssi

PYNQ

Toistaiseksi suositeltu image pynq_z1_image_2017_02_10.zip

(pynq_z1_image_2017_02_10.img 3920289792 tavua, suosituksena kuitenkin vähintään 8GB microSD-kortti).

Jatkossa oletetaan, että siihen on pääsy SSH-yhteydellä.

Tarkistetaan versiot

uname -a && cat /proc/version && cat /etc/issue

Linux pynq 4.6.0-xilinx #6 SMP PREEMPT Wed Feb 8 09:44:44 PST 2017 armv7l armv7l armv7l GNU/Linux
Linux version 4.6.0-xilinx (image@ubuntu) (gcc version 4.9.2 20140904 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1-4.9-2014.09 - Linaro GCC 4.9-2014.09) ) #6 SMP PREEMPT Wed Feb 8 09:44:44 PST 2017
Ubuntu 15.10 \n \l

gcc --version

gcc (Ubuntu 5.2.1-22ubuntu2) 5.2.1 20151010

Nämä tai uudemmat versiot riittävät toistaiseksi kurssilla.

FCLK -kellolinjat

PS:n generoimat oletuskellot PL:lle kyseissä distrossa, näitä tarvitaan Vivadon projektia luodessa jolloin kellot pitää asettaa samoiksi, jotta se osaa laskea ajoitukset oikein:

PS_CLK_MHZ = 50.000 MHz

ARM_PLL_MHZ = 1300.000 MHz
DDR_PLL_MHZ = 1050.000 MHz
IO_PLL_MHZ = 1000.000 MHz

FPGA0_CLK = IO_PLL_MHZ / 5 / 2 = 100.000 MHz
FPGA1_CLK = IO_PLL_MHZ / 7 / 1 = 142.857 MHz
FPGA2_CLK = IO_PLL_MHZ / 5 / 1 = 200.000 MHz
FPGA3_CLK = IO_PLL_MHZ / 3 / 2 = 166.667 MHz

SD-kortti

SD-kortille ei kannata jättää mitään arvokasta vaan pitää tallessa ohjeet omista säädöistä jotta voidaan aina tarvittaessa jyrätä kokonaan uudella versiolla.

PYNQ ottaa automaattisesti käyttöön loputkin isommasta SD-kortista, tässä 16GB kortti ensimmäisen bootin jälkeen.

df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 15G 3.3G 11G 24% /
devtmpfs 185M 0 185M 0% /dev
tmpfs 249M 0 249M 0% /dev/shm
tmpfs 249M 8.5M 241M 4% /run
tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
tmpfs 249M 0 249M 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 50M 8.0K 50M 1% /run/user/0
tmpfs 50M 0 50M 0% /run/user/1000