Tiedekeskus Heureka etsii teknikkoa

TEKNIKKO
TIEDEKESKUS HEUREKA

Tiedekeskus Heureka etsii tuotantoyksikköönsä idearikasta ja vaihtelevista haasteista inspiroituvaa S3-pätevyyden omaavaa teknikkoa.

Etsimämme teknikon pääasiallisena toimenkuvana on Heurekan näyttelyihin liittyvät sähkö- ja elektroniikka-alan suunnittelu-, toteutus- ja huoltotyöt sekä Heurekan näyttelyiden sähköturvallisuudesta vastaaminen. Eduksi katsomme lisäksi kiinnostuksen logiikkaohjelmointiin sekä yleisemmin tekniikkaa ja tuotantotapoja kohtaan.

Arjen työ tapahtuu jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden teknikoiden, muotoilijoiden, suunnittelijoiden sekä yhteistyökumppaneiden ja joskus yleisönkin kanssa. Etsimässämme työtoverissa arvostamme kykyä kuunnella ja kannustaa muita sekä antaa oma rakentava panoksensa eri projekteissa syntyvien ideoiden ja haasteiden ratkaisemiseksi mahdollisimman korkealentoisella, tuoreella ja laadukkaalla tavalla. Hakijalta edellytämme tehtävään soveltuvaa tutkintoa ja riittävää työelämässä ja harrastuksissa kerättyä tietotaitoa.

Tarjoamme erittäin monipuolisen ja vaihtelevan työympäristön sekä jatkuvan mahdollisuuden kehittää ja kehittyä yhdessä muiden heurekalaisten kanssa. Lisätietoja antaa tuotantopäällikkö Jussi Sava, 040-9015333. Vapaamuotoiset hakemukset palkkaehdotuksineen toimitetaan 4.2.2018 mennessä Jussi Savalle, jussi.sava@heureka.fi.