Tietoa Discord-silla tilantesta ja ohjeet siltauksen korjaamiseksi

Hacklab.fi:n ylläpitämä Matrix<->Discord -silta on ollut hajalla usean viikon ajan, eikä sitä olla saatu korjattua.

Taustana lyhyesti että siltatoteutuksia on kaksi, joista aikanaan valitsimme väärän. Käyttämäämme siltaa ei enää käytännössä ylläpidetä eikä sille saa tukea. Vaihdamme paremman sillan tilalle aikanaan, mutta tässä ohjeet siksi aikaa että keskustelut saadaan jatkumaan.

Väliaikaisesti voit käyttää https://t2bot.io/ - palvelun tarjoamaa siltaa:

  • Potkaise vanha siltabotti Matrix-kanavalta: /kick @_discord_bot:hacklab.fi
  • Kutsu uusi botti Matrix-kanavalle: /invite @_discord_bot:t2bot.io
  • Poista vanha siltabotti Discord-killasta
  • Lisää uusi botti Discord-kiltaan linkistä https://discordapp.com/api/oauth2/authorize?client_id=309408702530846730&scope=bot&permissions=607251456
  • Selvitä serverid ja channelid. Voit hakea Elementissä vanhaa siltakomentoa (discord bridge), samat numerot kelpaa.
  • Sano Matrixissa !discord bridge ServerID ChannelID.
  • Hyväksy siltaus Discordin puolella

Pahoittelemme aiheutunutta vaivaa. Veikkasimme väärää hevosta. Ilmoitellaan kun uusi hacklab.fi:n pyörittämä silta saadaan käyttöön.