Hacklab.fi:n kattojärjestön perustaminen ja PRH-päätöksen jännittämisketju

17.-18.5.2019 Tampereella järjestetty hacklab.fi-viikonloppu päätti lähettää PRH:lle hakemuksen uudesta hacklabien yhteisestä kattojärjestöstä, jonka perustamisasiakirjan allekirjoittivat Jyväskylä, Lahti, Vaasa ja Virrat. Hallitukseen on ilmoitettu jäseniksi myös näiden kaupunkien ulkopuolisia jäseniä. Hyväksyttäviksi lähetetyt säännöt ovat luettavissa githubissa, jossa ne odottavat julkisempaa esille laittoa hacklab.fi-pääsivulla:

Tiiviisti säännöistä voisi mainita ainakin:

  • Nimeksi valikoitui Hacklab ry. ja lisäksi valittiin kaksi epävirallista nimeä, joista toinen on hacklab.fi (joka on vakiintunut markkinoinnissa ja useimmissa yhteyksissä ensisijaisesti käytettäväksi nimeksi)
  • Varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään vain oikeuskelpoisia yhdistyksiä
  • Varsinaisen jäsenen velvoitteisiin kuuluu lähettää kattojärjestölle vuosittain kopio toimintakertomuksestaan ja muita säännöissä mainittuja tietoja
  • Valittiin yhden jäsenkokouksen malli
  • Tarkoitus on määritelty harrastustoiminnaksi, ja jäsenjärjestön toiminta on oltava yhteensopivaa kattojärjestön kanssa

Idea on siis, että kattojärjestöllä olisi vähintään vuosittain päivittyvä tilannekuva jäsenyhdistysksen toiminnan jatkumisesta. Jäsenmaksu pidetään maltillisena ja siitä on mahdollista hakea vapautusta.

Jäsenyyttä kattojärjestöstä voi hakea, kunhan PRH on hyväksynyt säännöt ja yhdistyksen hallitus on järjestäytynyt.

Kattojärjestöä on suunniteltu jo useampia vuosia, ketju aiheesta mm. tässä:

1 Like

PRH:lla oli vain yksi hyvin pieni muotoiluvaatimus sääntöihin liittyen kokoukseen etäosallistumista, eli kattojärjestö on näillä näkymin pian virallistettu. Hacklab ry.:n rekisteröimisen vaiheita voi seurata täällä: http://yhdistysrekisteri.prh.fi/vaiheet.htx?dnro=2019/514173Y&kieli=1