Kattojärjestön suunnittelu

HSF18:ssä käytiin keskustelu ja kirjoitettiin muistio hacklab.fi-yhdistyksen perustamisesta.

Kannatetut aiheet:

 • Jäsenyhdistysten äänioikeus yhdistyksessä: jokaisella jäsenellä yksi ääni
 • Vuosittainen toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman toimittaminen tai julkaiseminen jäsenyyden velvoitteena
  - sisältäen jäsenmäärätiedot ja jäsenkehityksen arvion
  - ajantasaiset yhteystiedot
 • Kotipaikka Helsinki
 • Etäosallistuminen kokouksiin mahdollista
 • Jäsenyyttä haetaan jäsenhakemuksella
  - Jäseneksi hyväksymisen arvioinnin tekee kattojärjestön kokous jäsenhakemuksen, yhdistyksen toiminnan,
  yhdistyssääntöjen ja tavoitteiden ja toiminnan järjestäytymisen pohjalta.

Jätetään pöydälle:

 • Jäsenyyden muodot, jäsenjärjestö ja jäsenehdokas
 • Hallituksen valitsemisen tapa
 • Kaksi varsinaista kokousta

Toiminnan tavoitteet kattojärjestölle:

 • Hacklab-toiminnan edistäminen Suomessa
 • Edustaa suomalaista hacklab-toimintaa kotimaassa ja ulkomailla

Kokous kannatti, että perustetaan rekisteröity yhdistys kesällä Helsingissä Hacklab Summit Finland 2018½ -tapahtuman yhteydessä.

1 Like

Avoimia aiheita, joista ei ehditty kunnolla aloittaa keskustelua HSF:ssä:

 • jäsenmaksu
  • Helsinki ja muut suurimmat kaupungit voivat aluksi tukea perustamisvaiheen kuluissa, vaikka jäsenmaksuista muutoin päätettäisiin mitä tahansa
  • jos jäsenmaksua ei peritä, kirjataanko tämä osaksi sääntöjä?
  • jos jäsenmaksua peritään, onko se vain nimellinen pieni summa, jolla jäsenyhdistys lähinnä osoittaa olevansa vielä mukana yhteistyössä tai ylipäänsä vielä olemassa?
 • kattojärjestön/liton rekisteröity nimi, aputoiminimet yms. kutsumanimet
  • ehdotettu että hacklab.fi voisi olla yksi toiminimi, mutta ei ehkä kuitenkaan yhdistyksen rekisteröity virallinen nimi
  • liiton rekisteröity virallinen nimi voisi tällöin olla hacklab ry.
  • lisäksi voisi olla pidempi selittävä lisänimi englanniksi, esim. Hackerspaces in Finland

HSF:ssä puhuttiin jäsenyyden ehdoista siten, että tavoite on ohjata omien rekisteröityjen yhdistysten perustamiseen paikallisesti eri kaupungeissa. Äänioikeuden saisi tällöin vain “varsinainen jäsenyhdistys”, mikäli erilaisia jäsenyysmuotoja tarjotaan niillekin ryhmille, mitkä eivät vielä ole omia rekisteröityneitä yhdistyksiään. Nämä erilliset ryhmät saisivat kuitenkin hacklab.fi:ltä tukea ja esim. verkkopalveluja entiseen tapaan.


Paikallisten yhdistysten kevätkokousten kutsuihin voisi laittaa omaksi kohdakseen hallituksille myönnettävät mandaatit kattojärjestöön liittymisestä, jos saadaan sitä ennen säännöistä luonnos aikaiseksi (mandaatin voi sitten antaa ehdolla, että säännöt pysyvät samoina rekisteröintiin asti). Kysellään PRH:lta vielä, mikä on oikea reitti edetä tässä asiassa. Voi olla, että edellä mainittu ei ole paras tapa. Toivottavasti voitaisiin saada ainakin muutamia kaupunkeja heti perustamisvaiheessa mukaan.